SSF Hovedforening

Adresse:Bondehaven 1
8541 Skødstrup
Hjemmeside:http://www.skodstrup.dk/Sportsforeningen.aspx?ID=15

SSF er stiftet den 12. november 1942. I dag er foreningen organiseret som en flerstrenget forening, hvor den daglige ledelse varetages af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt alle afdelingsformænd. Hver afdeling har egen bestyrelse og selvstændig økonomi.

WebKontingent - Email: info@webkontingent.dk - TLF: 22 15 55 53 - CVR: 33 61 70 46

Handelsbetingelser